VSTÚPME A POĎME

VSTÚPME A POĎME

Dnešným dňom – dňom prísneho pôstu vstupujeme do 40 dňového pôstneho obdobia.

Čo je cieľom Pôstneho obdobia? Dovoliť Ježišovi zmeniť nás tak, aby sme ho dokázali lepšie nasledovať. Jeho cieľom je teda dovoliť Ježišovi zmeniť nás rovnako, ako zmenil svojich prvých učeníkov. V evanjeliách sa stretáme s mnohými povzbudivými príkladmi. Niektorí učeníci opustili svoje rodiny a išli za Ježišom. Ďalší zanechali svoje remeslo. Ba niektorí sa pre Ježiša a jeho evanjelium vzdali aj vlastného života. Toľkí hrdinskí svedkovia!

Celodenná adorácia vo farskom kostole

V našej farnosti vstupu do pôstneho obdobia predchádzali celodenné adorácie vo farskom kostole a v kostole sv. Ondreja. Každý veriaci bol pozvaný ponoriť sa do ticha pred Eucharistickým Kristom, na čerpať silu a pripraviť svoje srdce na vstup do tohto dôležitého obdobia pre každého kresťana.

Dnešný deň sme začali rannou sv. omšou v kostole sv. Imricha, kde desiatky veriacich prijali popolec, ktorý je:

  1. Pripomienkou našej budúcej smrti, pretože “prach sme a na prach sa obrátime”.
  2. Znamenie, že ľutujeme naše hriechy.
  3. Uznanie, že skrze Ježišov kríž zomierame sami sebe a znova sa rodíme noví v Kristovi.
  4. Výzva k pokániu.
  5. Upozornenie, že všetky časné veci sa pominú.
Homília duchovného otca

Duchovný otec v homílii upriamil našu pozornosť na to, že sme postavení do úlohy tých, ktorí sa majú vydať na cestu pokánia. Človek sa má rozhodnúť otvoriť svoje srdce a s tým otvoreným srdcom navrátiť sa k Pánu Bohu. Vyzval nás povedať dnes pred Bohostánkom ako márnotrátny syn: “Otče som tu. Chcem sa zmeniť. Pomôž mi.”

Na záver nám zaželal, aby sme roztrhli svoje srdcia, aby Boh videl, že máme záujem zmeniť naše životy.

Modlitba: Pane Ježišu, v tomto čase pôstu chcem zo všetkých síl pripraviť svoje srdce na dielo, ktoré si pre mňa vydobil na kríži.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *