ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

Prvá novembrová nedeľa v našej farnosti patrila sv. Imrichovi, ktorého sme si uctili odpustovou slávnosťou v meretickom kostole, ktorého je patrónom. Slávnosť bola o to viac významnejšia, že sa nám vrátil zreštaurovaný obraz sv. Imricha, ktorý bude umiestnený v svätyni chrámu na mieste, ktoré prináleží patrónovi kostola. Odpustová slávnosť začala modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol Peter Šarišský a deviatnikom k sv. Martinovi. Slávnostnej sv. omši predsedal veľadôstojný pán dekan Anton Janič z Prešova, z farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku 3, ktorý sa veriacim prihovoril v homílii. Pán…

Read More Read More

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

26. októbra vyvrcholila 40dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov púťou  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Na úvod bola vystavená relikvia sv. Margity Márie Alacoque a po nej nasledovala krížová cesta za kňazov, ktorú viedli sestry Tešiteľky Božského Srdca. Po nej sa pútnikom prihovorila pani Eva Bačovčinová zo Švajčiarska. Porozprávala o tom ako s pomocou kňaza založili modlitbovú skupinu za kňazov, o jej fungovaní, o aktívnej účasti mladých či o vypočutých modlitbách. Potom nasledovala sv. omša. „Čo znamená…

Read More Read More

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

Stalo sa už tradíciou v našej farnosti venovať jednu jesennú sobotu starým a chorým. V tento deň rodiny a dobrovoľníci privezú do kostola starých a chorých ľudí zo svojho okolia, aby vytvorili spoločenstvo a zúčastnili sa modlitby sv. ruženca  a sv. omše. Tento rok Deň chorých a starých bol zorganizovaný 19. októbra. Okrem účasti na modlitbe sv. ruženca a sv. omši prítomní mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, uctiť si relikviu sv. Charbela a byť pomazaný olejom sv. Charbela. Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento…

Read More Read More

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili Radostný ruženec za kňazov. Aj takouto formou sa deti zapojili do 40dňovej modlitbovej reťaze za kňazov, ktorú v našej farnosti vytvárajú dospelí . Sme vďační kňazom, zato že prijali svoj úrad a že nám denne dávajú možnosť prijímať Eucharistického Krista, za nekonečné hodiny strávené v spovedniciach, či za slová, ktoré nám pravidelne adresujú; slová,…

Read More Read More

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Na Fatimskú sobotu duchovný otec pozval do našej farnosti pána Štefana Kondisa, ktorý má na starosti pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze. Pán Kondis sa spolu s nami modlil sv. ruženec a po Evanjeliu nám porozprával o misiách a misijných dielach. Tak ako Svätý Otec František aj pán Kondis nás…

Read More Read More

POŽEHNANIE ÚRODY

POŽEHNANIE ÚRODY

V piatok sa deti po prvýkrát stretli v novom školskom roku na detskej sv. omši, ktorá bola spojená s požehnaním úrody. Deti sa vrátili z prázdnin a Bambo sa zase opäť vrátil z dovolenky do indiánskej dediny. Deti sa dozvedeli, že Bambo sa cestou z dovolenky z Afriky do Ameriky zastavil v Európe, kde navštívil Lurdy. A práve príbeh Lúrd rozprávala malým Indiánom. Počas sv. omše sme ďakovali za tohtoročnú úrodu a zároveň sme aj prosili Nebeského Otca, aby v…

Read More Read More

RADATICKÉ KINDERKA V PRACOVNOM ZÁPALE

RADATICKÉ KINDERKA V PRACOVNOM ZÁPALE

V utorok deti vymenili pondelkové slávnostné oblečenie za pracovné. Záver prázdnin sa rozhodli tráviť aj pracovne a prispieť k skrášleniu areálu kostola sv. Imricha. Pod dohľadom dospelých sa z nich stali najprv upratovači, upratovačky, neskôr historici a na záver archeológovia. 🙂 Skúmanie terénu ich tak pohltilo, že nevnímali ani únavu ani bežiaci čas. Počas prvej etapy tejto činnosti sme zistili, že v areáli kostola je viacero hrobov našich predkov, ktoré sú zanedbané a tak sa dobrovoľníci rozdelili do skupín a…

Read More Read More

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

26.8.2019 sme si pripomenuli veľkú udalosť v našej farnosti a to prvé výročie konsekrácie farského kostola sv. Martina. V kostole sme privítali nášho bývalého pána farára d.p. Mariána Radimáka, ktorý bol hlavným celebrantom. Počas homílie sa prihovoril niekoľkým stovkám veriacich. Okrem toho, že vyzdvihol krásu tohto zrenovovaného chrámu, upriamil pozornosť veriacich na medziľudské vzťahy, na dôležitosť odpúšťania, prekonávania urážok, ktoré sa nám dostávajú. Zároveň vyzval veriacich, aby sa snažili zabudnúť na zlé skúsenosti s blížnymi a aby sa snažili konať…

Read More Read More

PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

V utorok 6. augusta viac než 30 detí, ktoré účinkovali v hranej krížovej ceste, sa zúčastnilo výletu v Údolí Manitou v Košiciach. Ráno za daždivého počasia vyštartovali autobusom za dobrodružstvom. V Košiciach ich už však čakalo usmievavé slniečko. Prv než nastúpili do vláčika Košickej detskej železnice, využili čas na fotenie a potom už malý výpravca – 9 ročný chlapec dal pokyn vedúcemu vlaku na odchod. Vo vlaku si deti vyskúšali byť sprievodcom. Po docestovaní do cieľa animátori rodelili deti do…

Read More Read More