ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

ZMENA BANKOVÝCH ÚČTOV

V dôsledku zlúčenia OTP banky a ČSOB sa v januári zmenili čísla účtov našich kostolov. Nové IBANy sú: Farský kostol sv. Martina Radatice:  SK18 7500 0000 0040 2868 8597 Kostol sv. Ondreja Bzenov:  SK33 7500 0000 0040 2868 8618 Kostol sv. Imricha Radatice (časť Meretice): SK86 7500 0000 0040 2868 8634 Príspevky na kostoly je potrebné posielať už na tieto nové čísla účtov. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

NEDEĽA SV. RODINY

NEDEĽA SV. RODINY

Dnes v poslednú nedeľu kalendárneho roka sme už tradične slávili sviatok Sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa. Počas homílie sme sa s duchovným otcom Marekom zamýšľali nad našimi rodinami. Ako to vyzeralo v tomto roku v mojej rodine? Kto v nej víťazil? Boh alebo knieža temnôt? Mnohé rodiny už vylúčili Boha zo svojho života, vzdali sa Božieho požehnania. Majú nato rôzne „dôvody“. Často počúvame: doba je zlá, život je ťažký…. Ani rodičia Ježiša to nemali ľahké, akoby sa to na…

Read More Read More

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

NEOBVYKLÉ VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

„Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ Vianoce sú znakom radosti a nádeje, časom pokoja a lásky. Tohtoročné vianočné sviatky nie sú také ako po minulé roky, o čo sa postaral Covid19. Väčšina veriacich nemala možnosť zažiť atmosféru polnočnej sv. omše a privítať Novonarodeného Božieho Syna. Mnohým chýbal nočný spev piesne Tichá noc. Duchovný otec vyšiel v ústrety a ponúkol možnosť zúčastniť sa osobne na sv. omši v prvý sviatok vianočný maximálnemu prípustnému počtu veriacich. Pri…

Read More Read More

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

1. ADVENTNÁ NEDEĽA

„Bdejte a buďte pripravení!“ (Mt 24, 37-44) Týmito slovami sme v nedeľu vstúpili do Adventného obdobia. Advent je čas radosti, čas prípravy na príchod Nášho Spasiteľa. V tomto duchu sa niesla aj homília duchovného otca, ktorý sa prvýkrát prihovoril seniorom už v sobotu večer vo farskom kostole. Boh nám dal veľký dar ČAS. Zamyslíme sa ako ho využívame? Potom prešiel k druhému daru: Vo futbalovom svete fandíme  hráčovi, ktorý dáva góly. Málokedy si všímame ostatných, ktorí  si nahrávajú cez celé…

Read More Read More

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

VYUŽIŤ PRÍLEŽITOSŤ K SLUŽBE

Múdry a citlivý človek využije každú príležitosť k šíreniu dobra, ktorú mu ponúkne život. Využije ju aj preto, aby skúsil a naučil sa niečomu novému. Ponuku pomôcť využili aj 4 dievčatá z našej farnosti pri výrobe adventných vencov pre chorých a osamelých z našej farnosti. Cieľom tejto aktivity bolo potešiť túto skupinu farníkov a zároveň ich povzbudiť k modlitbe pri adventnom venci a pripraviť sa na príchod Nášho Spasiteľa. K dievčatám sa pridali aj 4 ženy, ktoré mali záujem podporiť…

Read More Read More

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

NEDEĽA KRISTA KRÁĽA

Ďalší cirkevný rok končí dnešnou nedeľou Krista kráľa. Zvláštny je to kráľ; kráľ bez paláca, luxusu, poradcov, vojska, najvyššieho miesta v spoločenskom rebríčku…Jeho kraľovanie spočíva v ceste lásky, pravdy, spravodlivosti, slobody, pokory, pokoja, ktorá je na konci korunovaná víťazstvom nad smrteľnými údermi ľudskej pýchy, krutosti a neznášanlivosti (ako to pripomína biskup V. Malý). V dnešnú nedeľu desiatky veriacich sa s radosťou v srdci po dlhšom čase vybrali na sv. omšu do kostola. Aj keď kapacita veriacich na sv. omšiach je…

Read More Read More

DOTÁCIE Z VÚC

DOTÁCIE Z VÚC

Tento rok naša farnosť reagovala na Výzvu pre región a Výzvu predsedu PSK, ktoré ponúkal Prešovský samosprávny kraj. Požiadali sme o dotáciu na opravu zvonov a nákup materiálu na opravu strechy kostola sv. Imricha. Žiadosti boli vypracované na základe požiadaviek Pamiatkového úradu. Obidve naše žiadosti boli schválené a v októbri refundované peniaze boli pripísané na bankový účet farnosti. Schválený príspevok na opravu zvonov bol vo výške 2000Eur a na opravu strechy 10 723,43Eur. V septembri a októbri boli dodané všetky…

Read More Read More

JESENNÉ UPRATOVANIE

JESENNÉ UPRATOVANIE

Je tu jeseň, ktorá sa ukázala v plnej kráse a zároveň si vyžiadala aj našu súčinnosť. Každoročne v jeseni upratujeme hlavne na domácich vonkajších priestranstvách, dvoroch, záhradách a likvidujeme všetko nepotrebné. Častokrát si počas leta nazhromažďujeme rôzne veci, ktoré sa v jeseni stanú nepotrebnými. Máme však nielen naše súkromné miesta, ktoré treba upratať, ale aj miesta, ktoré slúžia pre nás všetkých. Na tie však často zabúdame alebo nechávame ich udržiavanie na niekoho iného. Ceníme si ochotu našich veriacich, že si…

Read More Read More

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

ODPUSTOVÉ SLÁVNOSTI V NAŠEJ FARNOSTI

Tento rok aj napriek obmedzeniam Covid19, zatvoreným kostolom, zákazom zhromažďovania sa, veriaci našej farnosti sa mohli zúčastniť odpustových slávnosti patrónov našich kostolov prostredníctvom priamych prenosov sv. omší. Vzhľadom na aktuálnu situáciu odpustové slávnosti sa konali v deň sviatku, nie v nedeľu, ako to bývalo zvykom. Začali sme 5. novembra odpustovou slávnosťou sv. Imricha v Mereticiach. Duchovný otec nám zdôraznil používanie troch slov PROSÍM, ĎAKUJEM, ODPUSŤ. Pokračovali sme 8. novembra Fatimskou sobotou a slávnosťou výročia konsekrácie kostola sv. Ondreja v Bzenove….

Read More Read More