ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

V areáli kostola sv. Imricha v Radaticiach (miestna časť Meretice) prebieha v súčasnosti  v súvislosti s chystanou rekonštrukciou kostola pamiatkový archeologický prieskum, ktorý realizuje spoločnosť ArcheoConsult. Úlohou prieskumu je pomocou 4 zisťovacích sond odhaliť stratigrafické archeologické situácie vo väzbe na obvodové murivo kostola. Jednotlivé sondy sú situované tak, aby zachytili podzemné časti zamurovaného južného portálu a základovú škáru lode kostola, odhalili chronologický vzťah medzi pravouhlým presbytériom a loďou kostola, či obnažili vonkajšie murivo sakristie a overili/vyvrátili existenciu prípadného zaniknutého osária…

Read More Read More

15. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY

15. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY

„Kňaz je niečo tak nesmierne, že keby to on sám pochopil, zomrel by“. Ján Mária Vianney Dnes 18.6.2020 uplynulo 15 rokov od chvíle, kedy náš pán farár Marek Hospodár prijal z rúk svätiteľa, vtedajšieho arcibiskupa Mons.Alojza Tkáča, sviatostné kňazstvo. Sme vďační Pánu Bohu, že dnes sme Mu mohli spolu s duchovným otcom ďakovať za dar kňazstva pri sv. omši o 8h v kostole sv. Imricha v Radaticiach. Po sv. omši pán Turčík zablahoželal duchovnému otcovi a pani Kolcunová s p….

Read More Read More

SV. OMŠE PRE SENIOROV

SV. OMŠE PRE SENIOROV

Po dvoch mesiacoch prísnej karantény od 10. mája aj dôchodcovia dostali príležitosť osobne sa zúčastniť sv. omše v nedeľu za dodržania hygienických požiadaviek. Pre seniorov nad 65 rokov sú vyčlenené dve sv. omše s nedeľnou platnosťou; a to v sobotu večer v Bzenove a v nedeľu ráno o 8h v Mereticiach. V nedeľu 24.mája sa už aj počas sv. omše pre seniorov rozozvučal organ a spev naplnil kostol. Mnohí veriaci odchádzali domov natešení a plní vďačnosti za to, že sa opäť mohli vrátiť tam, kde sa cítia dobre a oslavovať Boha. V kostole…

Read More Read More

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

„Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky“. (Chválospev – Dan 3, 57-88. 56 ) Pandémia koronavírusu nečakane zmenila naše životy. Väčšina obyvateľov Slovenska sa ocitla doma s obmedzeným pohybom mimo bydliska. Už dva mesiace čelíme tejto nezvyčajnej situácii, do ktorej nás postavil COVID-19. Koronavírus nás postavil pred mnohé doteraz nepoznané situácie. Zrazu máme viac voľného času. Čo s ním? Ako ho využiť? Niektorí ľudia sa strácajú, nudia, či upadajú do depresii. Mnohí vidia príležitosť venovať sa aktivitám, na…

Read More Read More

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

Po dvoch mesiacoch zákazu slúženia verejných sv. omší sa brány kostolov opäť otvorili. V našej farnosti boli sv. omše pre seniorov nad 65 rokov v kostole a pre ostatných veriacich na farskom dvore za dodržania predpísaných opatrení. Veriaci boli rozostúpení v dvojmetrovej vzdialenosti na vyznačených značkách. Rodinní príslušnici boli spolu. Všetci účastníci sv. omše vrátane kňaza mali rúška, ktoré si dali dole iba v momente prijatia sv. prijímania. Počasie bolo priaznivé.

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200505037 TK KBS Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný: –  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími…

Read More Read More

VEĽKÝ PIATOK

VEĽKÝ PIATOK

Obrady Veľkého piatku začali ako obvykle o 15h, ale bez prítomnosti veriacich. Duchovnému otcovi opäť asistovali iba kostolníčka, kantorka  a rozdávatelia. Duchovný otec sa k veriacim prihovoril cez televíznu obrazovku. Stredobodom veľkého piatku a celého pôstneho obdobia  bol kríž a Boh, ktorý visí na kríži. Už v starom zákone bola pandémia, ktorá sa rozšírila zo zvieraťa a každý kto bol nakazený, zomrel. Ale Boh sa zľutoval na ľudstvom a povedal  Mojžišovi, urobil medeného hada a vyvesil o na žrď a každý, kto naň sa pozrie na túto medeného hada,…

Read More Read More

ZELENÝ ŠTVRTOK

ZELENÝ ŠTVRTOK

„Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ Sv. omšou slávenou vo večerných hodinách na Zelený štvrtok Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína na tú Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, v bezhraničnej láske k svojim, čo boli vo svete, obetoval Bohu Otcovi svoje telo a krv pod spôsobmi chleba a vína, podal ich apoštolom, aby jedli, a prikázal im, ako pokračovateľom vo svojom kňazstve, aby prinášali…

Read More Read More

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

KVETNÁ NEDEĽA – nedeľa utrpenia Pána

Vstup do Veľkého týždňa sme začali dnes Kvetnou nedeľou, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Krista so zvesťou o jeho umučení.   Duchovný otec Marek slávil obrady Kvetnej nedele pri zatvorených dverách kostola, ale v spojení s celým farským spoločenstvom. Pri dodržiavaní striktných hygienických predpisov mu asistovali najbližší spolupracovníci (kostolník, rozdávatelia, kantor a technik zabezpečujúci prenos). Veriaci mohli sledovať sv. omšu cez youtube. Po požehnaní bahniatok, ktoré sú pamiatkou na evanjeliovú udalosť vstupu Ježiša Krista do Jeruzalema a po slávnostnom speve…

Read More Read More