PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

V utorok 6. augusta viac než 30 detí, ktoré účinkovali v hranej krížovej ceste, sa zúčastnilo výletu v Údolí Manitou v Košiciach. Ráno za daždivého počasia vyštartovali autobusom za dobrodružstvom. V Košiciach ich už však čakalo usmievavé slniečko. Prv než nastúpili do vláčika Košickej detskej železnice, využili čas na fotenie a potom už malý výpravca – 9 ročný chlapec dal pokyn vedúcemu vlaku na odchod. Vo vlaku si deti vyskúšali byť sprievodcom. Po docestovaní do cieľa animátori rodelili deti do…

Read More Read More

MAĽOVANIE KOSTOLA SV. IMRICHA

MAĽOVANIE KOSTOLA SV. IMRICHA

Veriaci využili čas prázdnin aj na vynovenie kostola sv. Imricha. Z čelnej steny sa zvesila drevorezba Korunovania Panny Márie a pripravilo sa miesto pre obraz patróna sv. Imricha, ktorý sa reštauruje. Pred maľovaním Mirko Pápež vymenil zásuvky a skontroloval elektroinštaláciu. Vďaka kurátorom Miroslavovi Homoľovi a Jánovi Jarkovskému sa interiér kostola rozžiaril. V 29. týždni vyspravili a vymaľovali interiér kostola a zároveň natreli podlahu. Veľká vďaka patrí ženám, deťom, mužom, ktorí sa ochotne zapojili do prípravy kostola na maľovanie, premiestňovania vybavenia, upratania…

Read More Read More

PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V sobotu 13. júla vo večerných hodinách opäť po roku sme v areáli Cirkevnej základnej školy v Radaticiach privítali takmer 70 maďarských, poľských a slovenských pútnikov, ktorí putujú z Maďarska do Krakowa k Božiemu milosrdenstvu. Za 9 dní denne prejdú od 25-35 kilometrov. Pre pútnikov, ktorí v sobotu k nám došli peši z Košíc pani Bugošová a Jarkovská pripravili guláš, ženy z farnosti napiekli koláče, pán Turčík s pánom Bugošom sa postarali o ďalšie občerstvenie, škola poskytla priestory na nocľah…

Read More Read More

DEŇ RODINY

DEŇ RODINY

V nedeľu 23. júna obecný úrad opäť po roku otvoril brány areálu kaštieľa, aby privítal stovky veriacich, ktorí sa stretli pri príležitosti Dňa rodiny, ktorý organizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Tento ročník bol o niečo slávnostnejší a bohatší ako tie minulé. Okrem slávnostnej sv. omše veriaci sa mali možnosť zapojiť do procesie s Eucharistickým Kristom a tak chváliť Boha pri 4 stánkoch, ktoré pripravili ružencové bratstvá  a obecný úrad. Tento rok sa počas slávnostnej sv. omše veriacim…

Read More Read More

UKONČENIE DETSKÝCH SV. OMŠÍ

UKONČENIE DETSKÝCH SV. OMŠÍ

V piatok pred sviatkom Zoslania Ducha Sv. bola posledná detská sv. omša v tomto školskom roku. Deti pravidelne v piatky prichádzali na sv. omše a počúvali zaujímavé príbehy, ktoré sa diali v indiánskej dedine Pazza va-Samen prepojené s príbehmi Starého zákona a Desatoro Božích prikázaní. Na poslednú sv. omšu deti, hlavne tí najmenší, prišli indiánskom vystrojení. Pod vedením náčelníka Nohoštatu na záver sv. omše sa poďakovali duchovnému otcovi za detské sv. omše, za pútavé kázne a ako prejav vďaky mu…

Read More Read More

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

Na siedmu veľkonočnú nedeľu 18 detí z našej farnosti prvýkrát prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Tejto veľkej udalosti v živote detí predchádzala dlhá príprava, ktorú viedol duchovný otec Marek. Jej vyvrcholenie začalo v sobotu prvou sv. spoveďou. Po nej nasledovala Fatimská sobota. Prvoprijímajúce deti tak ako fatimskí pastierikovia spolu s veriacimi prosili modlitbou sv. ruženca Pannu Máriu o pomoc a ochranu. A napokon sa dočkali aj veľkého dňa 7. Veľkonočnej nedele, kedy vyparádené s čistými srdiečkami prišli…

Read More Read More

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

31. mája do našej farnosti zavítali vzácni hostia Marek Križin, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecki – 3 svätí košickí mučeníci. Dopoludnia pobudli v našej CZŠ a popoludní sa presunuli do kostola sv. Ondreja v Bzenove. Slávnostná svätá omša k úcte týchto mučeníkov bola v piatok vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove, ktorú celebroval pán farár Marek Hospodár. V homílii duchovný otec pripomenul, že mučeníci si svojou vernosťou k viere radšej volili smrť, akoby mali zradiť Krista. Nasledne sme sa…

Read More Read More

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

V stredu 29. mája takmer 20 veriacich z farnosti využilo pozvanie duchovného otca pridať sa k žiakom CZŠ a navštíviť rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej. Vo Vysokej nad Uhom nás čakal milý usmievavý pán kaplán Tomáš. Po úvodných infomáciách sme sa presunuli na cintorín k hrobu Anky, ktorý je súčasťou miestneho cintorína. Anka bola pochovaná pri svojich rodičoch. Zvláštnosťou bolo, keď vrámci skúmania potrebného k blahorečeniu otvorili hrob, jej truhla bola pootvorené a rástli z nej nádherné fialky. Aj keď jej…

Read More Read More

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

Sobota 11. máj bol výnimočným dňom pre deti našej farnosti, nakoľko v tento deň sa konala 3. Púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach. Záujem o túto púť bol veľký, keďže san a ňu prihlásilo 83 detí, ktoré doprevádzali aj ich rodičia. Deti sa nevedeli dočkať. Znakom toho, že sa deti tešia bolo, že sa začali schádzať pred farou už od 7.30 a odchod bol plánovaný až na 8.00 hodinu. Po príchode do Ličartoviec sa deti zaregistrovali a dostali od…

Read More Read More

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Biela sobota – nazýva sa tak preto, lebo veriaci v minulosti do bieleho rúcha obliekali tých, čo boli v tento deň pokrstení. Ráno o 8h duchovný otec otvoril Boží hrob za prítomnosti dvoch desiatok veriacich. Spolu sa pomodlili 2 deň deviatnika k Božiemu milosrdenstvu a potom už hasiči zostali strážiť hrob, ktorých v priebehu dňa vystriedali chlapci-vojaci a dievčatá-anjeli, ktorí strážili Pána Ježiša v hrobe. Veľkonočná vigília začala obradom svetla o 19h30 pred kaplnkou, kde sa veriaci zhromaždili okolo ohňa,…

Read More Read More