ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

Aj dnešné ráno sa veriaci opäť v hojnom počte zišli v chráme, aby sa posilnili Božim slovom a prehlbili svoju vieru. Sv. omša začala o 8h a celebroval ju pater Martin. Páter Peter sa k nám prihovoril v homílii. V dnešnej dobe máme veľké poznanie sveta. Dokážeme predpovedať počasie, dokážeme skúmať hlbiny vesmíru, atď. a máme aj poznanie o Božích pravdách. Často z informácií, ktoré máme, keď počujeme všetko, čo sa deje vo svete, získavame strach, negatívne emócie. Častokrát sa to javí tak,…

Read More Read More

STREDA: CIRKEV A JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA

STREDA: CIRKEV A JEŽIŠ DARCA ŽIVOTA

Ráno o 8h sme opäť začali deň vzývaním Ducha Sv. pod vedením pátra Michala a potom nasledovala omša, ktorú celebroval pater Peter. Páter Peter sa nám prihovoril v homílii na tému Cirkev. Krstom sme sa stali Božími deťmi, dostali sme Božieho ducha, aby tento duch z nás vytváral jednotu Kristovu, jednotu Cirkvi. Ježiš nenapísal nijakú príručku ako žiť ako Božie dieťa. Vybral si učeníkov a dal základ. Vybudoval spoločenstvo na vyznaní Petra. V okolí Cezarei Filipovej – rímske mesto, kde bolo veľa rôznych…

Read More Read More

UTOROK: SPOVEĎ, SMRŤ A SÚD

UTOROK: SPOVEĎ, SMRŤ A SÚD

Dnešný program začal sv. omšou o 8h vo farskom kostole, ktorú celebroval páter Michal Zamkovský a zároveň sa nám aj prihovoril v homílii o dôležitosti vyznania hriechov, o odpustení hriechov. Hriech, ktorý je vnútri človeka, ničí nielen dušu, ale aj telo. Má svoje dôsledky.  Spoveď je DAR. Pápež František pri spovedi zažil obrátenie. Nevie, čo sa stalo, ale z tej spovednice vyšiel ako nový človek. Zažil moment prekvapenia – stretnutie s Kristom, s Bohom. Spoveď nie je jednoduchá, ale má v…

Read More Read More

PONDELOK: HRIECH A OBRÁTENIE

PONDELOK: HRIECH A OBRÁTENIE

Vzývaním Ducha sv. sme vstúpili do nového dňa. Aj keď sv. omša začínala už o 8h, kostol bol plný. Sv. omšu celebroval pater Martin. V homílii sa nám prihovorila na tému Hriech. Hriech bol, je a bude urážkou Boha. Moderná psychológia nás presviedča, že mať pocit viny,  je to niečo nezdravé a treba to nejako potlačiť, aby sa tým človek nezaoberal a šiel ďalej.    V dnešnej dobe sa stráca cit pre hriech, pojem hriechu; všetko je dovolené. Dnešný moderný človek sám si určuje,…

Read More Read More

MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

MISIE: NEDEĽA KRSTU PÁNA

Druhý deň misií sme začali sv. omšou o 8h v kostole sv. Imricha v Radaticiach (časť Meretice). Keďže misie sa v našej farnosti konajú po viac než 70 rokoch, veriaci ich vnímajú ako veľkú udalosť pre našu farnosť. A preto pred vstupom do chrámu veriaci privítali misionára pátra Martina, ktorý prišiel slúžiť sv. omšu chlebom a soľou. V úvode sv. omše páter nás za spevu Yzopom ma pokrop Pane, pokropil svätenou vodou a tak pokračovala sv. omša. Formulár sv. omše bol z Krstu Pána a v tom duchu páter začal aj…

Read More Read More

ĽUDOVÉ MISIE V RADATICKEJ FARNOSTI

ĽUDOVÉ MISIE V RADATICKEJ FARNOSTI

V sobotu 11. januára pátri redemptoristi začali ľudové misie v našej farnosti. Ľudovým misiám, ktoré sa konajú v našej farnosti po takmer 80tich rokoch predchádzala duchovná príprava v našej farnosti. Okrem pravidelných modlitieb po každej sv. omši, modlitieb v rodinách, sv. omšiach obetovaných za misie sme prípravu ukončili v piatok celodennou adoráciou vo farskom kostole, počas ktorej sme vzývali Ducha sv. o pomoc. V kázni duchovný otec opäť povzbudil veriacich, aby využili príležitosť zúčastniť sa misií a zopakoval prorocké slová…

Read More Read More

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

ZÁVER OBČIANSKEHO ROKA – SILVESTER

Táto noc je iná ako ostatné noci počas roka. Mnohí sa na túto noc tešia. Silvestrovská noc je jediná v roku; je to noc, kedy sa končí starý rok a chceme privítať Nový rok . K tejto noci tradične patria zábavy, šampanské, priania, podávania rúk, ohňostroje…. Tejto noci v posledných dňoch roka predchádza aj niečo vážne, často vyvolávajúce otázniky, vážnosť v tvárach a to je účtovanie, hodnotenie, kontrola či štatistiky. K tejto noci patrí aj poďakovanie Bohu za všetky milosti, dary, požehnania. My veriaci sa máme zamyslieť…

Read More Read More

SVIATOK SV. RODINY

SVIATOK SV. RODINY

Sviatok sv. rodiny Ježiša, Márie a Jozefa sme tento rok oslávili v nedeľu 29.12.2019 vo všetkých kostoloch našej farnosti. Tento sviatok zdôrazňuje význam rodiny v súčasnej spoločnosti, nezastupiteľnú úlohu matiek i otcov v rodinách. Počas sv. omší sme sa modlili za každú rodinu, kde sú otec, mama, deti, starí či prastarí rodičia, ujovia a tety, bratranci či sesternice a všetci ostatní príbuzní. Rodina je obrovským darom. Rodina je najposvätnejším miestom na tomto svete, lebo do rodiny sa narodil Boh, Boží Syn. Vážme si túto nevyčísliteľnú hodnotu. V závere…

Read More Read More

VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

VIANOCE V NAŠEJ FARNOSTI

Vianoce je krásne obdobie, ktoré je poznačené radosťou, radosťou z toho, že Pán je medzi nami. Blízkosť Pána je pre nás znamením, že nie sme sami. Keď máme niekoho blízko, blízkeho človeka, prežívame z toho radosť. Niekoľko stoviek veriacich z našej farnosti prišlo priblížiť sa a pozdraviť novonarodeného Spasiteľa na polnočnú sv. omšu, pred ktorou bol krátky opis udalosti, ktoré predchádzali narodeniu Ježiša, v podaní zboru. Počas sv. omše duchovný otec upriamil našu pozornosť na nekonečnú lásku Nebeského otca, ktorej prejavom bolo…

Read More Read More