Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili Radostný ruženec za kňazov. Aj takouto formou sa deti zapojili do 40dňovej modlitbovej reťaze za kňazov, ktorú v našej farnosti vytvárajú dospelí . Sme vďační kňazom, zato že prijali svoj úrad a že nám denne dávajú možnosť prijímať Eucharistického Krista, za nekonečné hodiny strávené v spovedniciach, či za slová, ktoré nám pravidelne adresujú; slová,…

Read More Read More

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Na Fatimskú sobotu duchovný otec pozval do našej farnosti pána Štefana Kondisa, ktorý má na starosti pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze. Pán Kondis sa spolu s nami modlil sv. ruženec a po Evanjeliu nám porozprával o misiách a misijných dielach. Tak ako Svätý Otec František aj pán Kondis nás…

Read More Read More

POŽEHNANIE ÚRODY

POŽEHNANIE ÚRODY

V piatok sa deti po prvýkrát stretli v novom školskom roku na detskej sv. omši, ktorá bola spojená s požehnaním úrody. Deti sa vrátili z prázdnin a Bambo sa zase opäť vrátil z dovolenky do indiánskej dediny. Deti sa dozvedeli, že Bambo sa cestou z dovolenky z Afriky do Ameriky zastavil v Európe, kde navštívil Lurdy. A práve príbeh Lúrd rozprávala malým Indiánom. Počas sv. omše sme ďakovali za tohtoročnú úrodu a zároveň sme aj prosili Nebeského Otca, aby v…

Read More Read More

RADATICKÉ KINDERKA V PRACOVNOM ZÁPALE

RADATICKÉ KINDERKA V PRACOVNOM ZÁPALE

V utorok deti vymenili pondelkové slávnostné oblečenie za pracovné. Záver prázdnin sa rozhodli tráviť aj pracovne a prispieť k skrášleniu areálu kostola sv. Imricha. Pod dohľadom dospelých sa z nich stali najprv upratovači, upratovačky, neskôr historici a na záver archeológovia. 🙂 Skúmanie terénu ich tak pohltilo, že nevnímali ani únavu ani bežiaci čas. Počas prvej etapy tejto činnosti sme zistili, že v areáli kostola je viacero hrobov našich predkov, ktoré sú zanedbané a tak sa dobrovoľníci rozdelili do skupín a…

Read More Read More

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

26.8.2019 sme si pripomenuli veľkú udalosť v našej farnosti a to prvé výročie konsekrácie farského kostola sv. Martina. V kostole sme privítali nášho bývalého pána farára d.p. Mariána Radimáka, ktorý bol hlavným celebrantom. Počas homílie sa prihovoril niekoľkým stovkám veriacich. Okrem toho, že vyzdvihol krásu tohto zrenovovaného chrámu, upriamil pozornosť veriacich na medziľudské vzťahy, na dôležitosť odpúšťania, prekonávania urážok, ktoré sa nám dostávajú. Zároveň vyzval veriacich, aby sa snažili zabudnúť na zlé skúsenosti s blížnymi a aby sa snažili konať…

Read More Read More

PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

PRÁZDNINOVÝ VÝLET PRE DETI

V utorok 6. augusta viac než 30 detí, ktoré účinkovali v hranej krížovej ceste, sa zúčastnilo výletu v Údolí Manitou v Košiciach. Ráno za daždivého počasia vyštartovali autobusom za dobrodružstvom. V Košiciach ich už však čakalo usmievavé slniečko. Prv než nastúpili do vláčika Košickej detskej železnice, využili čas na fotenie a potom už malý výpravca – 9 ročný chlapec dal pokyn vedúcemu vlaku na odchod. Vo vlaku si deti vyskúšali byť sprievodcom. Po docestovaní do cieľa animátori rodelili deti do…

Read More Read More

MAĽOVANIE KOSTOLA SV. IMRICHA

MAĽOVANIE KOSTOLA SV. IMRICHA

Veriaci využili čas prázdnin aj na vynovenie kostola sv. Imricha. Z čelnej steny sa zvesila drevorezba Korunovania Panny Márie a pripravilo sa miesto pre obraz patróna sv. Imricha, ktorý sa reštauruje. Pred maľovaním Mirko Pápež vymenil zásuvky a skontroloval elektroinštaláciu. Vďaka kurátorom Miroslavovi Homoľovi a Jánovi Jarkovskému sa interiér kostola rozžiaril. V 29. týždni vyspravili a vymaľovali interiér kostola a zároveň natreli podlahu. Veľká vďaka patrí ženám, deťom, mužom, ktorí sa ochotne zapojili do prípravy kostola na maľovanie, premiestňovania vybavenia, upratania…

Read More Read More

PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

PÚTNICI BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

V sobotu 13. júla vo večerných hodinách opäť po roku sme v areáli Cirkevnej základnej školy v Radaticiach privítali takmer 70 maďarských, poľských a slovenských pútnikov, ktorí putujú z Maďarska do Krakowa k Božiemu milosrdenstvu. Za 9 dní denne prejdú od 25-35 kilometrov. Pre pútnikov, ktorí v sobotu k nám došli peši z Košíc pani Bugošová a Jarkovská pripravili guláš, ženy z farnosti napiekli koláče, pán Turčík s pánom Bugošom sa postarali o ďalšie občerstvenie, škola poskytla priestory na nocľah…

Read More Read More

DEŇ RODINY

DEŇ RODINY

V nedeľu 23. júna obecný úrad opäť po roku otvoril brány areálu kaštieľa, aby privítal stovky veriacich, ktorí sa stretli pri príležitosti Dňa rodiny, ktorý organizoval obecný úrad v spolupráci s farským úradom. Tento ročník bol o niečo slávnostnejší a bohatší ako tie minulé. Okrem slávnostnej sv. omše veriaci sa mali možnosť zapojiť do procesie s Eucharistickým Kristom a tak chváliť Boha pri 4 stánkoch, ktoré pripravili ružencové bratstvá  a obecný úrad. Tento rok sa počas slávnostnej sv. omše veriacim…

Read More Read More