ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

ADVENT V NAŠEJ FARNOSTI

Na Vianoce sa dá pripravovať rôznymi spôsobmi: upratovaním, pečením, návštevou vianočných trhov, varenýn vínom, koláčmi… alebo aj duchovne. V našej farnosti sme prípravu začali požehnaním adventných vencov a tiež rorátnymi sv. omšami pri sviečkach v skorých ranných hodinách. Aký to je paradox, že my kresťania máme vstávať tak nekresťansky skoro, aby sme išli na sv. omšu, keď by sme sa mohli radšej vyspať a ísť na večernú sv. omšu! No adventný čas je časom očakávania a naše očakávanie by malo…

Read More Read More

VÝROBA VIANOČNÝCH OZDOB A MIKULÁŠ

VÝROBA VIANOČNÝCH OZDOB A MIKULÁŠ

V nedeľu sa brány farského otvorili dokorán, aby privítali takmer 60 detí, ktoré prišli vyrobiť ozdoby na vianočný stromček. O 14h30 sa vrhli do práce a výsledkom boli nádherné rôznorodé ozdoby. K rôznorodosti prispela aj mamka duchovného otca, ktorá deti naučila novú techniku výroby ozdôb. Keď už ozdoby boli hotové, deti sa občerstvili a utíšili, aby sa započúvali do krátkeho príbehu, ktorý pripravili starší žiaci. Príbeh rozprával o sv. Mikulášovi a o tom, ako by sa deti nemali správať. Po príbehu nečakane do miestnosti vstúpil Mikuláš s dvomi anjelmi….

Read More Read More

20. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA SV. ONDREJA

20. VÝROČIE KONSEKRÁCIE KOSTOLA SV. ONDREJA

10. novembra naša farnosť opäť privítala otca biskupa Mareka Forgáča; tentokrát vo filiálnom kostole sv. Ondreja v Bzenove. Spolu s otcom biskupom sme slávili 20. výročie Konsekrácie chrámu. Zároveň otec biskup posvätil novú krížovú cestu a pripomenul nám, že život každého z nás je cesta. Zastavenia krížovej cesty sa objavujú aj v našich životoch. Jedno zo zastavení je vtedy, keď sa zastavíme v Božom chráme, kde sa prichádzame nadýchať sa večnosti, pripomenúť si naše putovanie, ktorého cieľom je Nebeská vlasť. Každý kto si hovorí kresťan, sa…

Read More Read More

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

Už tretiu nedeľu sme v našej farnosti prežili slávnostne. Tentokrát to bola odpustová slávnosť sv. Martina vo farskom kostole, ktorá bola posunutá o týždeň neskôr kvôli slávnosti výročia konsekrácie kostola sv. Ondreja v Bzenove. Hlavným celebrantom a kazateľom bol duchovný otec Peter Sýkora, farár zo sídliska KVP v Košiciach. Prihovoril sa nám veľmi peknou kázňou, ktorá zaiste oslovila veľký počet veriacich. Začal otázkou na zamyslenie; načo sme prišli dnes do kostola? Z tradície, zo zvyku, z donútenia či z dôvodu, aby sme si niečo zobrali do…

Read More Read More

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

Prvá novembrová nedeľa v našej farnosti patrila sv. Imrichovi, ktorého sme si uctili odpustovou slávnosťou v meretickom kostole, ktorého je patrónom. Slávnosť bola o to viac významnejšia, že sa nám vrátil zreštaurovaný obraz sv. Imricha, ktorý bude umiestnený v svätyni chrámu na mieste, ktoré prináleží patrónovi kostola. Odpustová slávnosť začala modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol Peter Šarišský a deviatnikom k sv. Martinovi. Slávnostnej sv. omši predsedal veľadôstojný pán dekan Anton Janič z Prešova, z farnosti Kráľovnej pokoja na sídlisku 3, ktorý sa veriacim prihovoril v homílii. Pán…

Read More Read More

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

26. októbra vyvrcholila 40dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov púťou  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Na úvod bola vystavená relikvia sv. Margity Márie Alacoque a po nej nasledovala krížová cesta za kňazov, ktorú viedli sestry Tešiteľky Božského Srdca. Po nej sa pútnikom prihovorila pani Eva Bačovčinová zo Švajčiarska. Porozprávala o tom ako s pomocou kňaza založili modlitbovú skupinu za kňazov, o jej fungovaní, o aktívnej účasti mladých či o vypočutých modlitbách. Potom nasledovala sv. omša. „Čo znamená…

Read More Read More

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

Stalo sa už tradíciou v našej farnosti venovať jednu jesennú sobotu starým a chorým. V tento deň rodiny a dobrovoľníci privezú do kostola starých a chorých ľudí zo svojho okolia, aby vytvorili spoločenstvo a zúčastnili sa modlitby sv. ruženca  a sv. omše. Tento rok Deň chorých a starých bol zorganizovaný 19. októbra. Okrem účasti na modlitbe sv. ruženca a sv. omši prítomní mali možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, uctiť si relikviu sv. Charbela a byť pomazaný olejom sv. Charbela. Sv. Charbel Makhlouf je známy ako pustovník z Annaya. Tento…

Read More Read More

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili Radostný ruženec za kňazov. Aj takouto formou sa deti zapojili do 40dňovej modlitbovej reťaze za kňazov, ktorú v našej farnosti vytvárajú dospelí . Sme vďační kňazom, zato že prijali svoj úrad a že nám denne dávajú možnosť prijímať Eucharistického Krista, za nekonečné hodiny strávené v spovedniciach, či za slová, ktoré nám pravidelne adresujú; slová,…

Read More Read More

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie misií a odmietnutie akéhokoľvek mocenského postoja či záujmu. Na Fatimskú sobotu duchovný otec pozval do našej farnosti pána Štefana Kondisa, ktorý má na starosti pápežské misijné diela v Košickej arcidiecéze. Pán Kondis sa spolu s nami modlil sv. ruženec a po Evanjeliu nám porozprával o misiách a misijných dielach. Tak ako Svätý Otec František aj pán Kondis nás…

Read More Read More