11. januára 2019

SV. OMŠA ZA DUCHOVNÉHO OTCA

Vo štvrtok 3. januára náš duchovný otec dovŕšil 40 rokov života. Pri tejto príležitosti takmer stovka veriacich prišla na sv. omšu do Obišoviec ďakovať za dar […]
9. januára 2019

BETLEHEMCI V RADATICIACH

Jasličkári (Betlehemci) dotvárajú prekrásnu atmosféru vianočného obdobia. Chodia od domu k domu, aby zvestovali radostnú novinu – narodenie Ježiša a potešili každú rodinu. Tento rok aj […]
31. decembra 2018

MIKULÁŠ V NAŠEJ FARNOSTI

Aj tento rok našu farnosť navštívil Mikuláš. Vo štvrtok 6.12. navštívil dospelých v ich príbytkoch ako prejav vďaky za nezištnú službu pre farské spoločenstvo a v […]
28. decembra 2018

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

Druhý novembrový týždeň opäť patril slávnosti sv. Martina. Program začal už v piatok detskou sv. omšou, po ktorej bol lampionový sprievod a agapé v škole, ktoré pripravili pedagógovia, rodičia […]
7. decembra 2018

1. ADVENTNÁ NEDEĽA PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

V nedeľné popoludnie viac než 30 detí a desiatky dospelých prišli do studeného kostola sv. Imricha, aby adventné obdobie začali práve s Pannou Máriou. Prišli prosiť […]
28. novembra 2018

PRÍPRAVA NA ADVENT

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, […]
28. novembra 2018

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

Nedeľná odpustová slávnosť sv. Imricha začala modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol mimoriadny rozdávateľ Peter Šarišský a deviatnikom k sv. Martinovi. O 10.30 nasledovala sv. omša, ktorú […]
8. novembra 2018

PREDVEČER ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI SV. IMRICHA

„Pán môj a Boh môj! Ty sa staráš o celý svet a pomáhaš ľuďom v slabosti. Splň vo mne svoju vôľu a rosou svojej milosti vyhas […]