31. decembra 2018

MIKULÁŠ V NAŠEJ FARNOSTI

Aj tento rok našu farnosť navštívil Mikuláš. Vo štvrtok 6.12. navštívil dospelých v ich príbytkoch ako prejav vďaky za nezištnú službu pre farské spoločenstvo a v […]
28. decembra 2018

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. MARTINA

Druhý novembrový týždeň opäť patril slávnosti sv. Martina. Program začal už v piatok detskou sv. omšou, po ktorej bol lampionový sprievod a agapé v škole, ktoré pripravili pedagógovia, rodičia […]
7. decembra 2018

1. ADVENTNÁ NEDEĽA PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI

V nedeľné popoludnie viac než 30 detí a desiatky dospelých prišli do studeného kostola sv. Imricha, aby adventné obdobie začali práve s Pannou Máriou. Prišli prosiť […]
28. novembra 2018

PRÍPRAVA NA ADVENT

„Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. Toho, […]
28. novembra 2018

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ SV. IMRICHA

Nedeľná odpustová slávnosť sv. Imricha začala modlitbou sv. ruženca, ktorú viedol mimoriadny rozdávateľ Peter Šarišský a deviatnikom k sv. Martinovi. O 10.30 nasledovala sv. omša, ktorú […]
8. novembra 2018

PREDVEČER ODPUSTOVEJ SLÁVNOSTI SV. IMRICHA

„Pán môj a Boh môj! Ty sa staráš o celý svet a pomáhaš ľuďom v slabosti. Splň vo mne svoju vôľu a rosou svojej milosti vyhas […]
6. novembra 2018

RUŽENEC DETÍ NAŠEJ FARNOSTI ZA KŇAZOV A SVOJE RODINY

Najmocnejšou modlitbou je modlitba sv. ruženca. (sv. František Saleský) V sychravé nedeľné popoludnie 29.10.2018 sa viac než 30 detí prišlo modliť ruženec  a tak sa pripojiť k modlitbám […]
29. októbra 2018

NOVÝ MIMORIADNY ROZDÁVATEĽ SV. PRIJÍMANIA

Ak laici majú potrebné vlastnosti, môžu byť natrvalo prijatí do služby lektorov a akolytov. „Kde to vyžaduje potreba Cirkvi a je nedostatok služobníkov, môžu aj laici, […]