25. októbra 2018

POZVÁNKA DETÍ NA MODLITBU SV. RUŽENCA DETÍ

Milé deti, pred nami je posledná októbrová nedeľa. Pozývame vás na modlitbu sv. ruženca, ktorý bude trochu iný ako inokedy. Starší žiaci si pre vás pripravili […]
22. októbra 2018

DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

V sobotu 20.10. obnovený farský kostol privítal desiatky chorých a starých z našej farnosti, ktorí prišli z celej farnosti. Jedni prišli peši, iných priviezli príbuzní a tým, ktorí sa nemali ako […]
19. októbra 2018

POZVáNKA NA DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

   
12. októbra 2018

KRÍŽOVÁ CESTA ZA KŇAZOV

Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným. (sv. Ján Pavol II.) Dnes sa takmer 20 detí stretlo v kostole […]
12. októbra 2018

MODLITBA SV. RUŽENCA ZA KŇAZOV

„Kňazstvo – oslava Ježišovej moci“ V nedeľu niekoľko desiatok veriacich z Radatíc    sa zhromaždilo pri kaplnke Ružencovej Panny Márie, kde sa modlili spolu s duchovným otcom slávnostný ruženec za kňazov.  […]
30. septembra 2018

PÚŤ ZA KŇAZOV

Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný. (Sv. Terézia z Lisieux) […]
24. septembra 2018

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“ To sú slová mládežníckej piesne, ktorá často […]
10. septembra 2018

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA – KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 9.9. už po 28. krát veriaci radatickej a kendickej farnosti putovali ku krížu na Kendickom vrchu, kde spoločne oslávili víťazstvo Ježiša Krista; víťazstvo života nad […]