22. októbra 2018

DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

V sobotu 20.10. obnovený farský kostol privítal desiatky chorých a starých z našej farnosti, ktorí prišli z celej farnosti. Jedni prišli peši, iných priviezli príbuzní a tým, ktorí sa nemali ako […]
19. októbra 2018

POZVáNKA NA DEŇ STARÝCH A CHORÝCH

   
12. októbra 2018

KRÍŽOVÁ CESTA ZA KŇAZOV

Kňaz potrebuje modlitbu, aby sa jeho život mohol stať tým, čím má byť: úplným. (sv. Ján Pavol II.) Dnes sa takmer 20 detí stretlo v kostole […]
12. októbra 2018

MODLITBA SV. RUŽENCA ZA KŇAZOV

„Kňazstvo – oslava Ježišovej moci“ V nedeľu niekoľko desiatok veriacich z Radatíc    sa zhromaždilo pri kaplnke Ružencovej Panny Márie, kde sa modlili spolu s duchovným otcom slávnostný ruženec za kňazov.  […]
30. septembra 2018

PÚŤ ZA KŇAZOV

Žime pre duše, buďme apoštolmi, zachraňujme najmä duše kňazov. Modlime sa, trpme za nich a v posledný deň nám bude Ježiš vďačný. (Sv. Terézia z Lisieux) […]
24. septembra 2018

POĎAKOVANIE ZA ÚRODU

„Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: za všetky plody zeme Ti ďakujeme…“ To sú slová mládežníckej piesne, ktorá často […]
10. septembra 2018

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA – KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 9.9. už po 28. krát veriaci radatickej a kendickej farnosti putovali ku krížu na Kendickom vrchu, kde spoločne oslávili víťazstvo Ježiša Krista; víťazstvo života nad […]
5. septembra 2018

BLAHOREČENIE ANNY KOLESÁROVEJ

septembra 2018  niekoľko desiatok veriacich našej farnosti sa osobne zúčastnilo veľkej slávnosti Blahorečenia Anny Kolesárovej na priestranstve štadióna Lokomotívy v Košiciach.  Svätý Otec František na obrad […]