30. mája 2019

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

V stredu 29. mája takmer 20 veriacich z farnosti využilo pozvanie duchovného otca pridať sa k žiakom CZŠ a navštíviť rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej. Vo Vysokej […]
17. mája 2019

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

Sobota 11. máj bol výnimočným dňom pre deti našej farnosti, nakoľko v tento deň sa konala 3. Púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach. Záujem o […]
29. apríla 2019

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Biela sobota – nazýva sa tak preto, lebo veriaci v minulosti do bieleho rúcha obliekali tých, čo boli v tento deň pokrstení. Ráno o 8h duchovný […]
29. apríla 2019

VEĽKÝ PIATOK

Ježiš zomrel za mňa a Jeho smrť otvorila bránu k životu. Niekoľko stoviek veriacich našej farnosti prijalo pozvanie byť účastnými veľkopiatokových udalostí a vstúpilo do tejto […]
26. apríla 2019

ZELENÝ ŠTVRTOK

Na Zelený štvrtok viacerí veriaci sa zúčastnili sv. omše v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde otec arcibiskup posvätil olej. O 18h30 sme si v našom […]
24. apríla 2019

KVETNÁ NEDEĽA

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: […]
8. apríla 2019

KRÍŽOVÁ CESTA FARNOSTÍ

Piatu pôstnu nedeľu sa tradične konala krížová cesta vonku pre všetky farností regionu Čierna hora. Tento rok zorganizovanie krížovej cesty pripadlo na farnosť Radatice, obec Radatice. […]
1. apríla 2019

HRANÁ KRÍŽOVÁ CESTA V PREŠOVE

Štvrtú pôstnu nedeľu deti našej farnosti navštívili kostol Kráľovnej pokoja v Prešove, kde predstavili hranú krížovú cestu. Spolu s veriacimi farnosti Kráľovnej pokoja sa modlili a […]