12. februára 2018

UDEĽOVANIE SVIATOSTI POMAZANIA CHORÝCH

V nedeľu 11.2. 2018 sme si pripomenuli 160. výročie prvého zjavenia v Lurdoch, kde sa Panna Mária zjavila malému dievčatku Bernadette Soubirousovej. Zároveň tento deň sa slávil ako […]
8. februára 2018

REKONŠTRUKCIA FARSKÉHO KOSTOLA SV. MARTINA

Začiatkom apríla 2017 sa začala rekonštrukcia farského kostola sv. Martina. Hneď prvú sobotu po Veľkej noci sa povynášali všetky veci z kostola. O niekoľko dni sa začala prvá etapa: […]
5. februára 2018

Uvedenie nového farára

V nedeľu 4. februára 2018 do našej farnosti zavítal na pastoračnú návštevu dekan Mons. Mgr. Jozef Dugas, ktorý vo filiálnom kostole sv. Imricha v Mereticiach počas […]
21. januára 2018

Deň so svätými

19 detí našej farnosti strávilo začiatok roka so 449 svätými. Navštívili najväčšiu zbierku relikvií na Slovensku, o ktorej im porozprával rehoľný brat Tomáš. Následne brat Gabriel […]
29. novembra 2017

Advent v rodine

             Prichádza čas Adventu, prvej časti liturgického roka. Čas, kedy sa pripravujeme na príchod Ježiša Krista. Počas tohto obdobia počúvame výzvy Ježišovho príbuzného Jána. Ján vyrastal […]
27. novembra 2017

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

26. novembra 2017

Odpustová slávnosť sv. Ondreja

       Hovorí sa – do tretice všetko dobré. Aj v našej farnosti je to tak. Po sviatku sv. Imricha a sv. Martina je tu […]
5. novembra 2017

Odpustová slávnosť sv. Martina