19. augusta 2022

MIKE 2022

V sobotu 13.08. 2022 o 8:30 sme sa stretli pred Farským úradom v Radaticiach. Po krátkej modlitbe – poprosili sme Matku Božiu o ochranu a po požehnaní od nášho pána Farára […]
16. mája 2022

Zasvätenie detí Panne Márii a púť do Obišoviec

31. marca 2022

Výberové konanie

14. marca 2022

24h ADORÁCIA

2. marca 2022

Fašiangová sobota

Poslednú fašiangovú sobotu vo farskom kostole bolo stretnutie svätých. Do kostola prišlo viac než 20 svätcov. Za spevu piesne Prichádzame k Tebe Pane sv. Jozef s […]
23. júna 2021

ĎAKOVNÁ SV. OMŠA ZA 25 ROKOV KŇAZSTVA DON JOZEFA KOMLOŠA

Mať kňaza v rodine je veľkým požehnaním a to nielen pre biologickú rodinu, ale aj pre tú farskú. Naša farnosť je požehnaná viacerými duchovnými povolaniami. V […]
9. júna 2021

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Vo štvrtok 3. júna po Trojičnej nedeli sme slávili sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V nedeľu na procesii s Oltárnou Sviatosťou pri oltárikoch sme sa […]
11. apríla 2021

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – BIELA SOBOTA

„Hľa, Boh je moja spása; dúfam a nebojím sa, lebo moja sila a chvála je Pán, on sa mi stal záchrancom. Budete čerpať vodu s radosťou […]