4. júna 2019

PRVÉ SVäTÉ PRIJÍMANIE

Na siedmu veľkonočnú nedeľu 18 detí z našej farnosti prvýkrát prijalo Pána Ježiša pod spôsobom chleba a vína. Tejto veľkej udalosti v živote detí predchádzala dlhá […]
4. júna 2019

VZÁCNI HOSTIA V NAŠEJ FARNOSTI

31. mája do našej farnosti zavítali vzácni hostia Marek Križin, Štefan Pongrácz a Melichar Grodziecki – 3 svätí košickí mučeníci. Dopoludnia pobudli v našej CZŠ a […]
30. mája 2019

PÚŤ DO VYSOKEJ NAD UHOM

V stredu 29. mája takmer 20 veriacich z farnosti využilo pozvanie duchovného otca pridať sa k žiakom CZŠ a navštíviť rodisko blahoslavenej Anky Kolesárovej. Vo Vysokej […]
17. mája 2019

3. PÚŤ DETI DO MARIÁNSKEJ SVäTYNE V OBIŠOVCIACH

Sobota 11. máj bol výnimočným dňom pre deti našej farnosti, nakoľko v tento deň sa konala 3. Púť detí do diecéznej svätyne v Obišovciach. Záujem o […]
29. apríla 2019

BIELA SOBOTA A VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA

Biela sobota – nazýva sa tak preto, lebo veriaci v minulosti do bieleho rúcha obliekali tých, čo boli v tento deň pokrstení. Ráno o 8h duchovný […]
29. apríla 2019

VEĽKÝ PIATOK

Ježiš zomrel za mňa a Jeho smrť otvorila bránu k životu. Niekoľko stoviek veriacich našej farnosti prijalo pozvanie byť účastnými veľkopiatokových udalostí a vstúpilo do tejto […]
26. apríla 2019

ZELENÝ ŠTVRTOK

Na Zelený štvrtok viacerí veriaci sa zúčastnili sv. omše v katedrále sv. Alžbety v Košiciach, kde otec arcibiskup posvätil olej. O 18h30 sme si v našom […]
24. apríla 2019

KVETNÁ NEDEĽA

Ježiš išiel popredku a uberal sa do Jeruzalema. Keď sa priblížil k Betfage a Betánii pri hore, ktorá sa volá Olivová, poslal dvoch učeníkov so slovami: […]