4. marca 2020

RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

Milí veriaci, deti a mládež radatickej farnosti vás pozývajú na divadelné predstavenie života bl. Anky Kolesárovej, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca o 16h v kostole […]
27. februára 2020

POĎAKOVANIE

V ostatnom čase sa kardinál Jozef Tomko zamýšľal pre Vatican news  nad zmyslom staroby. Ako sa dívame na starobu? Náš svet je často tvrdý k starým, ktorí […]
26. februára 2020

VSTÚPME A POĎME

Dnešným dňom – dňom prísneho pôstu vstupujeme do 40 dňového pôstneho obdobia. Čo je cieľom Pôstneho obdobia? Dovoliť Ježišovi zmeniť nás tak, aby sme ho dokázali […]
22. februára 2020

FARSKÝ VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER

V sobotu 22. februára po druhýkrát bol zorganizovaný farský výlet do Vysokých Tatier.  Tentokrát sa na výlet prihlásili rôzne vekové kategórie. Najmladšou  účastníčkou bola Tatianka  2,5roka a najstaršou […]
2. februára 2020

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

Sv. omše v dnešný deň začínali posvätením sviec – hromničiek. Horiaca hromničná sviečka v rukách veriacich kresťanov naznačuje Ježiša Krista, Svetlo sveta, ktorého Panna Mária obetovala […]
2. februára 2020

NEDEĽA: KRÍŽ A ZÁVER MISIÍ

Ani sme sa nenazdali a máme posledný deň misií. Je nedeľa. Program začína sv. omšou v kostole sv. Imricha o 8h. Poslednú sv. omšu v tomto […]
28. januára 2020

PIATOK: UTRPENIE A LÁSKA

Piatkové dopoludnie bolo zvlášť venované chorým a starým. Zvlášť ich chcel Ježiš cez pátrov povzbudiť na ich neľahkej ceste. Program sa začal sv. omšou o 8h […]
24. januára 2020

ŠTVRTOK: VIERA A EUCHARISTIA

Aj dnešné ráno sa veriaci opäť v hojnom počte zišli v chráme, aby sa posilnili Božim slovom a prehlbili svoju vieru. Sv. omša začala o 8h […]