31. októbra 2019

VYVRCHOLENIE PÔSTNEJ A MODLITBOVEJ REŤAZE ZA KŇAZOV

26. októbra vyvrcholila 40dňová pôstna a modlitbová reťaz za kňazov púťou  v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Na úvod bola vystavená relikvia sv. Margity Márie […]
28. októbra 2019

DEŇ CHORÝCH A STARÝCH

Stalo sa už tradíciou v našej farnosti venovať jednu jesennú sobotu starým a chorým. V tento deň rodiny a dobrovoľníci privezú do kostola starých a chorých ľudí zo svojho okolia, […]
17. októbra 2019

Deti sa modlia za kňazov a duchovné povolania

V sobotu popoludní sa v kostole sv. Imricha stretlo takmer 40 detí a 30 dospelých, aby vytvorili spoločenstvo. Dospelí sa pripojili k deťom, ktoré sa modlili […]
10. októbra 2019

POZVÁNKA NA RUŽENEC DETÍ ZA KŇAZOV A DUCHOVNÉ POVOLANIA

8. októbra 2019

OKTÓBER – MIMORIADNY MISIJNÝ MESIAC

Sv. Otec František vyhlásil tohtoročný október za mimoriadny mesiac misijných diel. Tento mesiac je mimoriadnym časom modlitby, premýšľania a akcie. Zdôrazňované sú dva podstatné body: evanjeliové zameranie […]
22. septembra 2019

POŽEHNANIE ÚRODY

V piatok sa deti po prvýkrát stretli v novom školskom roku na detskej sv. omši, ktorá bola spojená s požehnaním úrody. Deti sa vrátili z prázdnin […]
28. augusta 2019

RADATICKÉ KINDERKA V PRACOVNOM ZÁPALE

V utorok deti vymenili pondelkové slávnostné oblečenie za pracovné. Záver prázdnin sa rozhodli tráviť aj pracovne a prispieť k skrášleniu areálu kostola sv. Imricha. Pod dohľadom […]
27. augusta 2019

1. VÝROČIE KONSEKRÁCIE FARSKÉHO KOSTOLA

26.8.2019 sme si pripomenuli veľkú udalosť v našej farnosti a to prvé výročie konsekrácie farského kostola sv. Martina. V kostole sme privítali nášho bývalého pána farára […]