Požehnanie dediny a jej obyvateľov s Eucharistickým Kristom

Požehnanie dediny a jej obyvateľov s Eucharistickým Kristom

Dnes v podvečer Pán Ježiš prítomný v Eucharistii pod spôsobom chleba prechádzal ulicami našej dediny. Požehnával naše rodiny, domovy a ponúkal nám svoju ochranu, svoju pomoc. Na záver duchovný otec udelil požehnanie celej farnosti. Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás neopúšťaš ani v týchto ťažkých časoch. Keďže naše možnosti stretnutia s Tebou sú veľmi obmedzené, Ty si si našiel spôsob prostredníctvom nášho duchovného otca a dal nám pocítiť svoju blízkosť. Ty si prechádzal ulicami našej dediny a žehnal si nás….

Read More Read More

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej – Košická arcidiecéza Vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše. Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí…

Read More Read More

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 – 23.3.2020)🔴V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR, ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu: 🙏1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými…

Read More Read More

OZNAM

OZNAM

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby. Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase. V tejto chvíli prosíme kňazov, aby…

Read More Read More

RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

RADŠEJ ZOMRIEŤ AKO ZHREŠIŤ

Milí veriaci, deti a mládež radatickej farnosti vás pozývajú na divadelné predstavenie života bl. Anky Kolesárovej, ktoré sa uskutoční dňa 14. marca o 16h v kostole sv. Imricha v Radaticiach (časť Meretice). V hre deti priblížia dedinský život vo Vysokej nad Uhom vo vojnovom období, život v rodine Kolesárovej, zvlášť udalosti zo života našej bl. mučeníčky Anky, ktorá je príkladom pre mládež dnešných čias.

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

V ostatnom čase sa kardinál Jozef Tomko zamýšľal pre Vatican news  nad zmyslom staroby. Ako sa dívame na starobu? Náš svet je často tvrdý k starým, ktorí už nevládzu produkovať a zarábať, považuje ich za bezcennú príťaž spoločnosti. U mnohých dôchodcov tak ľahko dochádza k stavom izolovania sa, rezignácie, pocitu neužitočnosti a aj horšie. V minulej kultúre sa starému človeku priznávala  príslovečná „úcta k šedinám“. V Afrike má slovo starých veľkú váhu, lebo ich považujú ako by za „živé knižnice“ múdrosti a skúsenosti….

Read More Read More

VSTÚPME A POĎME

VSTÚPME A POĎME

Dnešným dňom – dňom prísneho pôstu vstupujeme do 40 dňového pôstneho obdobia. Čo je cieľom Pôstneho obdobia? Dovoliť Ježišovi zmeniť nás tak, aby sme ho dokázali lepšie nasledovať. Jeho cieľom je teda dovoliť Ježišovi zmeniť nás rovnako, ako zmenil svojich prvých učeníkov. V evanjeliách sa stretáme s mnohými povzbudivými príkladmi. Niektorí učeníci opustili svoje rodiny a išli za Ježišom. Ďalší zanechali svoje remeslo. Ba niektorí sa pre Ježiša a jeho evanjelium vzdali aj vlastného života. Toľkí hrdinskí svedkovia! V našej…

Read More Read More

FARSKÝ VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER

FARSKÝ VÝLET DO VYSOKÝCH TATIER

V sobotu 22. februára po druhýkrát bol zorganizovaný farský výlet do Vysokých Tatier.  Tentokrát sa na výlet prihlásili rôzne vekové kategórie. Najmladšou  účastníčkou bola Tatianka  2,5roka a najstaršou teta Terézia 77rokov. Na turistiku sa tak vybralo 114 farníkov. Výlet začal sv. omšou o 7h45. Po nej výletníci dostali pokyny od duchovného otca a presunuli sa k autobusom a tri autobusy sa vydali na cestu. Vo Vysokých Tatrách nás privítalo usmievavé slniečko, ktoré nám svietilo na cestu na Hrebienok. Turisti mali na výber. Jedni išli peši a druhí…

Read More Read More

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

HROMNICE – OBETOVANIE PÁNA

Sv. omše v dnešný deň začínali posvätením sviec – hromničiek. Horiaca hromničná sviečka v rukách veriacich kresťanov naznačuje Ježiša Krista, Svetlo sveta, ktorého Panna Mária obetovala v chráme, ktorého Simeon spozná, a ktorého plameň svätených sviečok cez celý rok predstavuje v našich obydliach tu na zemi. Duchovný otec nám v úvode homílie pripomenul, že do chrámu sme prišli z podnetu Ducha Sv., aby sme sa stretli s Eucharistickým Kristom. Dnes je 40 deň po Vianociach. Panna Mária priniesla Ježiša do…

Read More Read More