PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

PÚŤ NA KENDICKÝ VRCH

V nedeľu 13.septembra  pri príležitosti sviatku Povýšenia sv. Kríža, ktorý je sviatkom úcty ku krížu, na ktorom bol ukrižovaný Ježiš Kristus veriaci radatickej a kendickej farnosti oprašili turistické topánky a vydali sa na púť ku Kendickému krížu. Tento rok z bezpečnostných dôvodov púť nebola organizovaná. Veriaci putovali individuálne a spoločné agapé bolo zrušené. Sv. omšu slúžil radatický pán farár Marek Hospodár, ktorý sa zároveň prihovoril veriacim. Poukázal na veľkú lásku Ježiša Krista voči človeku. Práve to bol dôvod jeho obety na kríži. Aký je náš prejav…

Read More Read More

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

PRVÉ SVATÉ PRIJÍMANIE

Nedeľa 30. august bol veľkým dňom pre 9 detí z našej farnosti, ktorí po prvýkrát prijala Pána Ježiša do svojich srdiečok vo farskom kostole sv. Martina. Prvé sv. prijímanie bolo plánované v júni ako po minulé roky, no aktuálna situácia si vyžiadala posun termínu. Táto veľká udalosť bola nezvyčajná oproti minulosti tým, že veriaci si zakrývali tváre rúškami. COVID19 stále ohrozuje naše zdravie. No tieto prekážky neobmedzili radosť detí z Pána Ježiša, ktorého poprvýkrát mohli prijať pod spôsobom chleba a…

Read More Read More

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

40-DŇOVÁ REŤAZ PÔSTU A MODLITIEB ZA KŇAZOV

15. SEPTEMBRA AŽ 24. OKTÓBRA 2020 PRIDAJ SA K NÁM! Aj v tomto roku pozývame k pôstu a modlitbám za kňazov. 40-dňová reťaz pôstu a modlitieb bude trvať od sviatku Sedembolestnej Panny Márie, teda od 15.9. do 24.10.2020. Ak sa zapojíš, môžeš si vybrať ľubovoľný deň (prípadne aj viac) v tomto období a obetovať ho za našich duchovných otcov. ZA ČO SA POSTIŤ A MODLIŤ? Pôstne úmysly môžu byť rôzne. Naše obety a modlitby potrebujú aj kňazi starí a chorí. Kňazi so zraneným srdcom, spútaní rôznymi závislosťami,…

Read More Read More

VEČER S PANNOU MÁRIOU

VEČER S PANNOU MÁRIOU

Pred pár rokmi Panna Mária pri zjavení v Medžugorí prisľúbila tým, ktorí sa na 5. august pripravia pôstom a modlitbou, že dostanú mnohé milosti. Tento rok veriaci z Radatíc využili túto ponuku a 5. augusta navštívili mariánsku svätyňu v Obišovciach, kde sa zúčastnili na sv. omši celebrovanej miestnym pánom farárom, otcom Michalom. Duchovný otec v úvode sv. omše poukázal na to, že vážnou chorobou dnešných čias nie je rakovina, korona, ale to že nepociťujeme alebo nechceme pocítiť nekonečnú lásku, ktorú…

Read More Read More

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

ARCHEOLOGICKÝ PRIESKUM PRI KOSTOLE SV. IMRICHA

V areáli kostola sv. Imricha v Radaticiach (miestna časť Meretice) prebieha v súčasnosti  v súvislosti s chystanou rekonštrukciou kostola pamiatkový archeologický prieskum, ktorý realizuje spoločnosť ArcheoConsult. Úlohou prieskumu je pomocou 4 zisťovacích sond odhaliť stratigrafické archeologické situácie vo väzbe na obvodové murivo kostola. Jednotlivé sondy sú situované tak, aby zachytili podzemné časti zamurovaného južného portálu a základovú škáru lode kostola, odhalili chronologický vzťah medzi pravouhlým presbytériom a loďou kostola, či obnažili vonkajšie murivo sakristie a overili/vyvrátili existenciu prípadného zaniknutého osária…

Read More Read More

15. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY

15. VÝROČIE KŇAZSKEJ VYSVIACKY

„Kňaz je niečo tak nesmierne, že keby to on sám pochopil, zomrel by“. Ján Mária Vianney Dnes 18.6.2020 uplynulo 15 rokov od chvíle, kedy náš pán farár Marek Hospodár prijal z rúk svätiteľa, vtedajšieho arcibiskupa Mons.Alojza Tkáča, sviatostné kňazstvo. Sme vďační Pánu Bohu, že dnes sme Mu mohli spolu s duchovným otcom ďakovať za dar kňazstva pri sv. omši o 8h v kostole sv. Imricha v Radaticiach. Po sv. omši pán Turčík zablahoželal duchovnému otcovi a pani Kolcunová s p….

Read More Read More

SV. OMŠE PRE SENIOROV

SV. OMŠE PRE SENIOROV

Po dvoch mesiacoch prísnej karantény od 10. mája aj dôchodcovia dostali príležitosť osobne sa zúčastniť sv. omše v nedeľu za dodržania hygienických požiadaviek. Pre seniorov nad 65 rokov sú vyčlenené dve sv. omše s nedeľnou platnosťou; a to v sobotu večer v Bzenove a v nedeľu ráno o 8h v Mereticiach. V nedeľu 24.mája sa už aj počas sv. omše pre seniorov rozozvučal organ a spev naplnil kostol. Mnohí veriaci odchádzali domov natešení a plní vďačnosti za to, že sa opäť mohli vrátiť tam, kde sa cítia dobre a oslavovať Boha. V kostole…

Read More Read More

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

VYUŽITIE VOĽNÉHO ČASU V OBDOBÍ PANDÉMIE

„Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky“. (Chválospev – Dan 3, 57-88. 56 ) Pandémia koronavírusu nečakane zmenila naše životy. Väčšina obyvateľov Slovenska sa ocitla doma s obmedzeným pohybom mimo bydliska. Už dva mesiace čelíme tejto nezvyčajnej situácii, do ktorej nás postavil COVID-19. Koronavírus nás postavil pred mnohé doteraz nepoznané situácie. Zrazu máme viac voľného času. Čo s ním? Ako ho využiť? Niektorí ľudia sa strácajú, nudia, či upadajú do depresii. Mnohí vidia príležitosť venovať sa aktivitám, na…

Read More Read More

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

SV. OMŠE ZA ÚČASTI VERIACICH

Po dvoch mesiacoch zákazu slúženia verejných sv. omší sa brány kostolov opäť otvorili. V našej farnosti boli sv. omše pre seniorov nad 65 rokov v kostole a pre ostatných veriacich na farskom dvore za dodržania predpísaných opatrení. Veriaci boli rozostúpení v dvojmetrovej vzdialenosti na vyznačených značkách. Rodinní príslušnici boli spolu. Všetci účastníci sv. omše vrátane kňaza mali rúška, ktoré si dali dole iba v momente prijatia sv. prijímania. Počasie bolo priaznivé.

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

Hlavný hygienik k pravidlám pre verejné slávenie bohoslužieb od 6. mája

https://m.tkkbs.sk/mview.php?cisloclanku=20200505037 TK KBS Bratislava 5. mája (TK KBS) Hlavný hygienik SR Ján Mikas vydal zoznam opatrení týkajúcich sa obnovenia verejného slávenia bohoslužieb od stredy 6. mája 2020 (od 6:00 ráno). K dispozícii sú na webstránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Kňazov a veriacich pozývame k tomu, aby sa s nimi oboznámili a pri slávení bohoslužieb ich rešpektovali. Súhrn pravidiel vzťahujúcich sa na bohoslužby je nasledovný: –  vstup a pobyt v kostole alebo na matričnom úrade umožniť len s prekrytými hornými dýchacími…

Read More Read More